https://hookupdates.net/pl/warunki-korzystania/Warunki korzystania
Ujawnienie partnera

Warunki korzystania

Ujawnienie reklam:

Ta platforma internetowa ma na celu pomóc ludziom wybrać odpowiedni serwis randkowy. Witryna otrzymuje wynagrodzenie za reklamy od firm, których usługi są na niej wymienione. Odszkodowanie ma wpływ na lokalizację i kolejność produktów w serwisie oraz ich ocenę. Jednak otrzymane wynagrodzenie nie jest jedyną rzeczą, która ma wpływ na zawartość, tematy lub posty na stronie. Oceny opierają się głównie na analizie różnych kryteriów, w szczególności na ogólnym interesie konsumentów.

Te warunki i wymagania opisują normy użytkowania https://hookupdates.net/ .

Akceptując te warunki, zgadzasz się przestrzegać zasad i przepisów witryny. Nie korzystaj z serwisu, jeśli nie akceptujesz wszystkich warunków i wymagań.

Witryna używa tej terminologii w Warunkach i wymaganiach, Oświadczeniu o ochronie prywatności i Zastrzeżeniu: „Klient”, „Ty” i „Twój” oznacza osobę, która zaakceptowała regulamin Firmy. „Firma”, „Sami”, „My”, „Nasze” i „My” oznaczają Firmę. „Strona”, „Strony” lub „My” oznacza zarówno klienta, jak i samą Firmę.

Warunki dotyczą oferty, akceptacji i procedury płatności niezbędnej do skorzystania z naszej pomocy. Wszystkie nasze usługi są świadczone zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych. Użycie wyżej wymienionej terminologii w liczbie pojedynczej, mnogiej, z dużymi literami, a on, ona, lub one są traktowane jako zamienne, a zatem oznaczają to samo.

Ciasteczka

Używamy plików cookie. Korzystając z usług serwisu HookUpDates, zgadzasz się na używanie plików cookies zgodnie z naszą polityką poufności.

Większość nowoczesnych witryn internetowych używa plików cookie, aby uzyskać szczegółowe informacje o użytkowniku podczas każdej wizyty. Pliki cookies są wykorzystywane przez naszą witrynę, aby zagwarantować jej funkcjonalność i łatwość obsługi osobom ją odwiedzającym. Niektóre z naszych witryn stowarzyszonych również używają plików cookie.

Licencja

HookUpDates i jej licencjodawcy mają prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów opublikowanych w witrynie HookUpDates. Wszystkie prawa własności intelektualnej są chronione. Dozwolone jest przeglądanie i drukowanie stron internetowych z https://hookupdates.net/ do celów osobistych, jeśli nie narusza to zasad określonych w niniejszych warunkach i wymaganiach.

Nie wolno Ci:

Opublikuj ponownie materiały z https://hookupdates.net/.

Sprzedaż, wypożyczanie lub sublicencjonowanie materiałów z https://hookupdates.net/ jest surowo zabronione. Powielanie lub kopiowanie materiałów z https://hookupdates.net/ również nie jest dozwolone.

Ponowne przydzielanie materiałów z https://hookupdates.net/ jest zabronione.

Hiperłącza do naszych materiałów

 1. Następujące firmy mają prawo do korzystania z naszej strony internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody:
 • Instytucje rządowe;
 • Systemy wyszukiwania;
 • Organizacje informacyjne;
 • Dystrybutorzy katalogów online mogą odwoływać się do naszej witryny internetowej, jeśli umieszczą ją na swojej liście katalogów. Firmy akredytowane z całego systemu, z wyjątkiem firm niekomercyjnych, organizacji charytatywnych i grup charytatywnych, mogą również odnosić się do naszej witryny internetowej.
 1. Instytucje te mogą odnosić się do naszej strony głównej, naszych postów lub innych informacji w witrynie, jeśli hiperłącze: a) nie wprowadza w błąd; (b) nie oznacza nielegalnego wsparcia finansowego, poparcia dla firmy lub witryny, która zawiera linki, oraz jej towarów lub usług; i (c) jest odpowiedni do zawartości strony zawierającej łącze.
 2. Nasza firma może rozpatrzyć inne petycje dotyczące linków od następujących organizacji:
 • Dobrze znane zasoby informacyjne dla konsumentów i firm, takie jak Izby Handlowe, American Automobile Union, AARP i Consumers Union;
 • witryny dot.com;
 • organizacje zaangażowane w działalność charytatywną, w szczególności strony charytatywne;
 • dystrybutorzy katalogów online;
 • zasoby internetowe;
 • firmom księgowym, prawniczym i doradczym świadczącym usługi na rzecz firm; oraz organizacje edukacyjne i stowarzyszenia handlowe.

Petycje dotyczące linków z tych placówek zostaną zatwierdzone, jeśli określimy, że: (1) link nie będzie miał negatywnego wpływu na nas ani na nasze akredytowane firmy; (2) firma nie ma złych wyników w naszej firmie; (3) zysk uzyskany z widoczności hiperłącza przewyższa brak strony HookUpDates oraz (4) gdy link jest umieszczony jako ogólne informacje o zasobach.

Firmy te mogą odnosić się do naszej strony głównej, postów lub innych informacji z witryny, jeśli hiperłącze: a) nie wprowadza w błąd; b) nie oznacza nielegalnego wsparcia finansowego, poparcia dla firmy lub strony, która zawiera linki i jej towarów lub produktów; i (c) jest odpowiedni do zawartości strony zawierającej łącze.

Jeśli Twoja firma znajduje się wśród firm wymienionych w punkcie 2 powyżej i chcesz skorzystać z linku do naszej strony, musisz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej. W swoim e-mailu musisz podać swoje imię i nazwisko, nazwę firmy, dane kontaktowe (takie jak numer telefonu komórkowego lub e-mail), a także dodać adres URL swojej platformy, listę adresów URL, z których chcesz się odnieść do naszej witryny oraz listę adresów URL na naszej platformie, do których chcesz utworzyć łącze. Na odpowiedź potrzeba kilku tygodni.

Zatwierdzone firmy mogą hiperłącza do naszej platformy w następujący sposób:

 • Zatrudniając naszą markę;
 • Korzystając z adresu internetowego, do którego prowadzi łącze; lub
 • Korzystając z innych informacji, opisując naszą witrynę lub powiązane materiały, jeśli jest to odpowiednie w ramach treści na platformie strony, która łączy.

Używanie godła (nazwy) lub innej grafiki do tworzenia linków będzie zabronione, jeśli nie ma umowy licencyjnej dotyczącej znaku towarowego.

Ramki iFrame

Bez uprzedniej zgody i pisemnej zgody nie wolno tworzyć ramek wokół stron naszej witryny ani stosować innych metod, które zmieniają wizualny wygląd naszej witryny.

Odpowiedzialność za treść

Nie odpowiadamy za materiały pojawiające się na Twojej platformie. Wyrażasz zgodę na wypłatę odszkodowania i ochronę przed wszystkimi skargami związanymi z Twoją działalnością na stronie internetowej. Zabrania się wykorzystywania w swojej witrynie linków zawierających materiały, które można uznać za zniesławiające, nieprzyzwoite lub niezgodne z prawem lub które naruszają prawa osób trzecich.

Zastrzeżenie praw

Nasza firma zastrzega sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich odniesień lub konkretnego odniesienia do naszej witryny, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Wyrażasz zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich odniesień do naszej strony internetowej, gdy tylko będziemy tego potrzebować. Mamy również prawo do zmiany warunków i wymagań oraz polityki tworzenia linków w dowolnym momencie. Odwołując się do naszej witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie wszystkich warunków i wymagań dotyczących łączenia.

Usuwanie linków z naszej witryny

W przypadku wykrycia jakichkolwiek odniesień w naszej witrynie lub jakiejkolwiek witrynie, do której prowadzą łącza, które są naganne z jakiegokolwiek powodu, możesz skontaktować się z nami w celu zgłoszenia tego. Przeprowadzimy dochodzenie, aby zdecydować, czy usunąć linki, czy nie.

Pomimo naszych starań, aby zagwarantować, że materiały na tej stronie są prawdziwe i kompletne, nie gwarantujemy ich pełnej poprawności; nie zobowiązujemy się również do zapewnienia, że witryna jest dostępna, ani że informacje na niej są aktualizowane.

Zrzeczenie się

W maksymalnym stopniu dozwolonym przez obowiązujące przepisy wykluczamy wszelkie oświadczenia, zobowiązania gwarancyjne i warunki dotyczące naszej witryny i korzystania z niej. Zastrzeżenie nie będzie:

 • ograniczyć lub wykluczyć wzajemną odpowiedzialność, śmiertelny wypadek lub obrażenia w przypadku zaniedbania;
 • ograniczyć lub wykluczyć wzajemną odpowiedzialność za oszustwo lub fałszywe przedstawienie;
 • ograniczyć lub wykluczyć wzajemną odpowiedzialność za działalność zabronioną na mocy obowiązującego prawa;
 • albo ograniczyć lub wykluczyć wzajemną odpowiedzialność, której w jakiś sposób nie można wykluczyć na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w tej podsekcji oraz w dowolnym miejscu tego dokumentu: a) podlegają przepisom poprzedniego ustępu; i (b) reguluje wszystkie obowiązki w ramach zrzeczenia się odpowiedzialności lub dotyczące przedmiotu tego zrzeczenia się odpowiedzialności, w tym obowiązki opisane w umowie, za czyn niedozwolony (w tym zaniedbanie) i za naruszenie obowiązków ustawowych.

Biorąc pod uwagę fakt, że strona, materiały i usługi na niej są udostępniane bezpłatnie, nie odpowiadamy za jakiekolwiek szkody.

Ostatnia data aktualizacji tego dokumentu to 6 stycznia 2020 r.