https://hookupdates.net/nl/gebruiksvoorwaarden/Gebruiksvoorwaarden
Gelieerde openbaarmaking

Gebruiksvoorwaarden

Openbaarmaking van advertenties:

Dit online platform is bedoeld om mensen te helpen bij het kiezen van een goede datingsite. De site krijgt advertentiecompensatie van bedrijven wiens diensten op de site worden vermeld. De vergoeding heeft invloed op de plaats en volgorde van de producten op de site en op hun waardering. De ontvangen vergoeding is echter niet het enige dat van invloed is op de inhoud, onderwerpen of berichten op de site. De beoordelingen zijn voornamelijk gebaseerd op de analyse van verschillende criteria, met name het algemeen consumentenbelang.

Deze voorwaarden en eisen beschrijven de gebruiksnormen van de https://hookupdates.net/ .

Door deze algemene voorwaarden te accepteren, gaat u ermee akkoord de regels en voorschriften van de site te volgen. Gebruik de site niet tenzij u akkoord gaat met alle voorwaarden en vereisten.

De site gebruikt deze terminologie in de voorwaarden en vereisten, de privacyverklaring en de disclaimer: “klant”, “u” en “uw” duiden de persoon aan die de algemene voorwaarden van het bedrijf heeft geaccepteerd. ‘Het bedrijf’, ‘onszelf’, ‘wij’, ‘onze’ en ‘ons’ verwijst naar het bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Ons” duidt zowel de klant als het bedrijf zelf aan.

De voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de betalingsprocedure die nodig zijn om onze hulp te krijgen. Al onze diensten worden geleverd in overeenstemming met de Amerikaanse wetten. Het gebruik van de bovengenoemde terminologie in enkelvoud, meervoud, met hoofdletters, en hij, zij of zij wordt als vervangbaar beschouwd en betekent dus dezelfde dingen.

Cookies

Wij gebruiken de cookies. Door gebruik te maken van de diensten van de HookUpDates-site, stemt u ermee in de cookies te gebruiken in overeenstemming met ons vertrouwelijkheidsbeleid.

De meeste moderne websites gebruiken cookies om de gebruikersgegevens voor elk bezoek te krijgen. Cookies worden door onze site gebruikt om de functionaliteit en het gebruiksgemak voor bezoekers te garanderen. Sommige van onze aangesloten websites gebruiken ook cookies.

Licentie

HookUpDates en zijn licentiegevers hebben de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal dat op de HookUpDates-site is geplaatst. Alle rechten op intellectueel eigendom zijn beschermd. Het is toegestaan om de webpagina’s van https://hookupdates.net/ voor uw persoonlijke doeleinden te bekijken en af te drukken, als dit niet in strijd is met de regels die in deze voorwaarden en vereisten zijn vastgelegd.

Je moet niet:

Repost materialen van https://hookupdates.net/.

Het verkopen, verhuren of in sublicentie geven van de materialen van https://hookupdates.net/ is ten strengste verboden. Het kopiëren of kopiëren van de materialen van https://hookupdates.net/ is ook niet toegestaan.

Het opnieuw toewijzen van de materialen van https://hookupdates.net/ is verboden.

Hyperlinken naar onze materialen

 1. De volgende bedrijven hebben het recht om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website te verwijzen:
 • Overheidsinstellingen;
 • Zoeksystemen;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Online distributeurs van catalogi kunnen naar onze website verwijzen wanneer ze onze site in hun lijst met catalogi opnemen. Systeembrede geaccrediteerde bedrijven met uitzondering van niet-commerciële bedrijven, liefdadigheidsorganisaties en liefdadigheidsgroepen kunnen ook naar onze website verwijzen.
 1. Deze instellingen kunnen verwijzen naar onze hoofdpagina, naar onze berichten of andere informatie op de site als de hyperlink: (a) is niet misleidend; (b) geen illegale financiële steun, goedkeuring van het linkende bedrijf of de linkende site en diens goederen of diensten impliceert; en (c) geschikt is voor de inhoud van de site van de linkende partij.
 2. Ons bedrijf kan andere linkverzoeken van de volgende organisaties in overweging nemen:
 • Bekende informatiebronnen voor consumenten en bedrijven, zoals Kamers van Koophandel, American Automobile Union, AARP en Consumers Union;
 • dot.com-websites;
 • organisaties die zich bezighouden met liefdadigheidswerk, met name sites voor het geven van liefdadigheid;
 • distributeurs van onlinecatalogi;
 • internetbronnen;
 • accountants-, juridische en adviesbureaus die hun diensten verlenen aan bedrijven; en onderwijsorganisaties en handelsverenigingen.

De linkverzoeken van deze vestigingen krijgen goedkeuring als we definiëren dat: (1) de link geen nadelige gevolgen heeft voor ons of onze geaccrediteerde bedrijven; (2) het bedrijf heeft geen slechte reputatie bij ons bedrijf; (3) de winst die wordt behaald met de zichtbaarheid van de hyperlink overtreft de afwezigheid van de HookUpDates-site en (4) waar de link als algemene broninformatie wordt geplaatst.

Deze bedrijven kunnen verwijzen naar onze hoofdpagina, naar berichten of andere informatie van de site als de hyperlink: (a) is niet misleidend; b) geen illegale financiële steun, goedkeuring van het bedrijf of de site die een link naar zijn goederen of producten bevat, impliceert; en (c) geschikt is voor de inhoud van de site van de linkende partij.

Als uw bedrijf een van de bedrijven is die in clausule 2 hierboven worden vermeld en u wilt gebruik maken van de link naar onze site, dan moet u contact met ons opnemen via e-mail. In uw e-mail moet u uw volledige naam, de naam van uw bedrijf, contactgegevens (zoals mobiel telefoonnummer of e-mailadres) opgeven, evenals de URL van uw platform toevoegen, een lijst met URL’s van waaruit u wilt verwijzen naar onze site, en een lijst van de URL(‘s) op ons platform waarnaar u wilt linken. Er zijn enkele weken nodig om een reactie te krijgen.

Onderschreven bedrijven kunnen op de volgende manier een hyperlink naar ons platform maken:

 • Door gebruik te maken van onze merknaam;
 • Door gebruik te maken van het webadres waarnaar wordt gelinkt; of
 • Door andere informatie te gebruiken, onze site of aanverwant materiaal te beschrijven als dit past binnen de inhoud op het platform van de partij die linkt.

Het gebruik van het (naam)embleem of ander artwork is verboden voor het linken als een handelsmerklicentieovereenkomst ontbreekt.

Iframes

Zonder voorafgaande toestemming en schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om frames rond de pagina’s van onze site te maken of andere methoden toe te passen die het visuele uiterlijk van onze website veranderen.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de materialen die op uw platform verschijnen. U geeft uw toestemming om ons een vergoeding te geven en ons te beschermen tegen alle klachten die verband houden met uw website-activiteiten. Het is verboden om op uw website links te gebruiken die materialen bevatten die als lasterlijk, onfatsoenlijk of onrechtmatig kunnen worden beschouwd of die de rechten van derden schenden.

Voorbehoud van rechten

Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om u te vragen alle verwijzingen of een specifieke verwijzing naar onze site te verwijderen zodra wij dat nodig hebben. U geeft uw toestemming om alle verwijzingen naar onze website onmiddellijk te verwijderen zodra wij dat nodig hebben. We hebben ook het recht om de voorwaarden en vereisten en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door naar onze site te verwijzen, geeft u toestemming om aan alle linkvoorwaarden en -vereisten te voldoen.

Links Verwijdering van onze site

Als u een verwijzing op onze site of een gelinkte site ontdekt die om welke reden dan ook laakbaar is, kunt u contact met ons opnemen om hierover te rapporteren. We zullen een onderzoek uitvoeren om te beslissen of we links moeten verwijderen of niet.

Ondanks onze inspanningen om te garanderen dat het materiaal op deze site waarheidsgetrouw en volledig is, garanderen we niet de volledige juistheid ervan; we verbinden ons er ook niet toe om ervoor te zorgen dat de site toegankelijk is of dat de informatie op de site up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garantieverplichtingen en voorwaarden uit die verband houden met onze site en het gebruik van deze site. De disclaimer zal niet:

 • de wederzijdse aansprakelijkheid in te perken of uit te sluiten dodelijk ongeval of letsel bij nalatigheid;
 • wederzijdse verantwoordelijkheid voor zwendel of zwendelpraktijken in te perken of uit te sluiten;
 • de wederzijdse verantwoordelijkheid voor de activiteit die op grond van de huidige wetgeving verboden is, inperken of uitsluiten;
 • of wederzijdse verantwoordelijkheden beperken of uitsluiten die op de een of andere manier niet kunnen worden uitgesloten onder de huidige wetgeving.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gespecificeerd in deze onderafdeling en overal in dit document: (a) zijn onderworpen aan het vorige lid; en (b) regel alle verantwoordelijkheden in de disclaimer of met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, inclusief verantwoordelijkheden die in overeenstemming beschrijven, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en voor schending van wettelijke plichten.

Gezien het feit dat de site, het materiaal en de diensten erop gratis worden aangeboden, zijn wij niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade.

De laatste update van dit document is 6 januari 2020.